Zalecamy zainstalowanie jednego z browserów: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge
sobota, 21 styczeń 2017 18:00

Tryb przekraczania granicy państwowej

Tryb przekraczania granicy państwowej.

Osoba przekraczająca granicę Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu przekraczania powinna obowiązkowo odbyć kontrolę paszportową i kontrolę celną. Obcokrajowcy i bezpaństwowcy (zwani dalej cudzoziemcami) mogą przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś za okazaniem następujących dokumentów:

Ważny dokument do wyjazdu za granicę (paszport) z wizą do krajów, z którymi Republika Białoruś posiada system wizowy;
Dokument umożliwiający powrót do kraju obywatelstwa lub zamieszkania (w przypadku utraty paszportu na terytorium Republiki Białoruś);
Ważny dokument do wyjazdu za granicę oraz dokument umożliwiający cudzoziemcowi indywidualne lub grupowe zwiedzanie strefy bezwizowej „Brześć – Grodno”.
21.05.2024
BYN
1 EUR
3.5023
1 USD
3.2221
10 PLN
8.2244
11 — 22°C
небольшой дождь
+375
220V / 50 Hz
+03:00 (Europe/Minsk)
BIBLIOTEKA MULTIMEDIÓW