Rekomenduojame naudoti vieną iš šių interneto naršyklių: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge


Įvažiuodami į Baltarusijos Respubliką

Įvažiuodami į Baltarusijos Respubliką
užsienio piliečiai privalo su savimi turėti:

 • galiojantį pasą ar kitą jį atstojantį dokumentą, skirtą kelionėms užsienyje;
 • dokumentą, suteikiantį užsienio piliečiams teisę lankytis parke ”Augustavo kanalo“;
 • pinigų: kiekvienai vizito dienai turėti ne mažesnę kaip 2 bazinių dydžių (42 BYN) sumą valiuta arba baltarusiškais rubliais;
 • draudimo polisą.
Su valstybinės sienos pervažiavimo ir užsieniečių lankymosi Baltarusijos Respublikoje taisyklėmis galima susipažinti čia.

Autoturistų dėmesiui: Elektroninio mokesčio už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema "BelToll“ 

Informacija užsienio piliečiams

Ką būtina žinoti važiuojant į Gardiną be vizos:
 1. Užsienio piliečiai be vizų gali atvykti į Baltarusiją į specialaus turistinio-rekreacinio „Augustavo kanalo“ parko ir gretimas jam teritorijas.
 2. Kirsti Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną su Lenkijos Respublika – Lesnaja (Rudavka), Bruzgi (Kuznica Bielostockaja) pasienio kontrolės punktuose, su Lietuvos Respublika – Privalkos (Švendubrės), Privalkos (Raigardo) pasienio kontrolės punktuose.
 3. 01.01.2018 A checkpoint at the railway station in Grodno and at Grodno airport is included in the list of checkpoints that carry out visa-free entry.
 4. Be vizos galima lankyti šias teritorijas:
  01.01.2018 The Grodno region fully included into the territory of the park "Awgustow Canal".
 5. Apsilankymo be vizos pagrindu laikomas nustatyto pavyzdžio dokumentas, kurį užsienio piliečiui išduoda Baltarusijos turistinė firma.
 6. Minėtam dokumentui gauti turistas privalo:
  1. kreiptis į turistinę firmą, turinčią teisę forminti tokius dokumentus;
  2. gauti patvirtinimą apie teisę įvažiuoti be vizos ir gauti rezervuotas turistines paslaugas;
 7. Prieš išvažiavimą privaloma įsigyti draudimo polisą buvimo Baltarusijos Respublikoje laikui.
 8. Be vizos važiuodamas į Baltarusijos Respubliką, užsienio pilietis pasienio kontrolės punkte privalo pateikti:
  1. galiojantį kelionei į užsienį dokumentą (pasą);
  2. nustatyto pavyzdžio dokumentą, suteikiantį teisę į apsilankymą (išduodamą turistinės firmos);
  3. medicininį draudimą;
 9. Ant sienos pildoma migracijos kortelė. Pastaba: pametus migracijos kortelę, skiriama bauda.
The Grodno region fully included into the territory of the park "Awgustow Canal"

Veiksmai, draudžiami teritorijoje, esančioje tarp valstybinės sienos ir pasienio kontrolės punkto

Veiksmai, draudžiami teritorijoje, esančioje tarp valstybinės sienos ir pasienio kontrolės punkto
Teritorijoje, esančioje tarp Baltarusijos Respublikos valstybinės sienos ir atitinkamo pasienio kontrolės punkto, draudžiama:

 • stovėti transporto priemonėms;
 • įlaipinti ir išlaipinti keleivius;
 • vykdyti pakrovimo ir iškrovimo darbus;
 • būti fiziniams asmenims, nesusijusiems su BR valstybinės sienos kirtimu.
Už minėtų reikalavimų nesilaikymą piliečiams numatyta administracinė atsakomybė pagal Baltarusijos Respublikos Administracinės teisės pažeidimų Kodekso 23.31 straipsnį (įspėjimas su deportacija ar be deportacijos arba bauda iki 50 b. d.)

Veiksmai, draudžiami pasienio kontrolės punktuose

Piliečiams pasienio kontrolės punktuose draudžiama:

 • fotografuoti ir filmuoti;
 • kalbėtis mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • palikti pinigus dokumentuose, pateikiamuose patikrinimui;
 • vykdyti veiksmus, atliekamus siekiant įtraukti valstybinių kontrolės organų darbuotojus į nustatytos pasienio ir kitų tipų kontrolės vykdymo pažeidimus, įskaitant siūlymą ir (arba) kokių nors materialinių vertybių perdavimą, turtinio pobūdžio naudos siūlymą ir (arba) teikimą;

Mokesčio už važiavimą surinkimo sistema BelToll

Mokesčio už važiavimą surinkimo sistema BelToll
Važiavimą mokamais automobilių keliais, priklausančiais BelToll sistemai, privalo apmokėti šių rūšių transporto priemonių vairuotojai:

 • Mechaninių transporto priemonių, kurių techniškai leistina bendroji masė daugiau kaip 3,5 t;
 • Mechaninių transporto priemonių, kurių techniškai leistina bendroji masė ne daugiau kaip 3,5 t, užregistruotų už Muitų sąjungos ribų.
Transporto priemonių, kurių techniškai leistina bendroji masė ne daugiau kaip 3,5 t, užregistruotų Muitų sąjungos šalyse, vairuotojai atleidžiami nuo mokesčio už važiavimą.

Užsienio piliečių buvimo Baltarusijos Respublikoje tvarka

Užsienio piliečių buvimo Baltarusijos Respublikoje tvarka
Įvažiuodami į Baltarusijos Respubliką, užsieniečiai privalo turėti kiekvienai buvimo Baltarusijos Respublikoje dienai sumą, lygią ne mažiau kaip 2 baziniams dydžiams, nustatytiems Baltarusijos Respublikoje. Užsienio pilietis arba pilietybės neturintis asmuo, atvykęs į Baltarusijos Respubliką, privalo per 5 paras, neskaitant sekmadienių, valstybinių švenčių ir šventinių dienų, užsiregistruoti registracijos organe pagal faktinės buveinės vietą. Baltarusijos Respublikoje registracijos organai yra šie:

 • Užsienio reikalų ministerija;
 • Vidaus reikalų organas;
 • Viešbutis;
 • Sanatorinė-kurortinė ir sveikatinimo organizacija;
 • Agroekoturizmo subjektas.
Už minėtų reikalavimų nesilaikymą, piliečiams numatyta administracinė atsakomybė pagal Baltarusijos Respublikos Administracinės teisės pažeidimų Kodekso 23.55 straipsnio 1-ąją dalį (įspėjimas arba bauda iki 50 b. d. arba deportacija).

Reikalavimai vairuotojams, kertantiems valstybinę sieną

Reikalavimai vairuotojams, kertantiems valstybinę sieną
Transporto priemonės vairuotojas privalo turėti draudimo pažymėjimo originalą, galiojantį Respublikos teritorijoje ir patvirtinantį civilinės atsakomybės draudimą sistemos valstybėje «žalios kortos». Už transporto priemonės, registruotos už Baltarusijos Respublikos ribų dalyvavimą kelių transporto judėjime Baltarusijos Respublikoje be privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutarties, galiojančios Baltarusijos Respublikos teritorijoje, numatyta 20 bazinių dydžių administracinė atsakomybė pagal BR Administracinės teisės pažeidimo Kodekso 18.20 straipsnio 4-ąją dalį (nuo 2016-01-01 bazinis dydis sudaro 21 BYN).

Kirsdamas Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną, užsienietis privalo

Kirsdamas Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną, užsienietis privalo
Kirsdamas Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną, užsienietis privalo:

 • Pateikti galiojantį dokumentą išvykimui į užsienį ir dokumentą, suteikiantį užsienio piliečiui teisę į individualų arba grupinį apsilankymą parke «Augustavo kanalo», o taip pat būtinojo medicininio draudimo sutartį;
 • Gauti ir užpildyti migracijos kortelės blanką;
 • Išvykdamas iš BR, užsienietis, išskyrus tuos, kurie laikinai arba nuolat gyvena Baltarusijos Respublikoje, jei kitaip nenumatyta Baltarusijos Respublikos įstatyminiuose aktuose ir tarptautinėse sutartyse, pereidamas pasienio kontrolę Baltarusijos Respublikos valstybinės sienos pasienio kontrolės punkte, privalo grąžinti migracijos kortelės «B» dalį.

Valstybinės sienos kirtimo tvarka

Valstybinės sienos kirtimo tvarka
Kertant Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną, nepriklausomai nuo to, kuriuo būdu ji kertama, būtinai privaloma praeiti pasienio ir muitinės kontrolę. Užsienio piliečiai ir pilietybės neturintys asmenys (toliau – užsieniečiai) gali kirsti Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną pagal tokius dokumentus:

 • Galiojantis dokumentas išvykimui į užsienį (pasas) su viza šalims, su kuriomis Baltarusijos Respublika turi vizų režimą;
 • Dokumentas grįžimui į pilietybės arba gyvenamosios vietos šalį (jei būtų pamestas pasas Baltarusijos Respublikos teritorijoje);
 • Galiojantis išvykimui į užsienį dokumentas ir dokumentas, suteikiantis užsienio piliečiui teisę į individualų arba grupinį apsilankymą parke «Augustavo kanalo».
Kertant Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną su Lenkijos Respublika Lesnaja (Rudavka), Bruzgi (Kuznica Belostockaja) pasienio kontrolės punktuose, su Lietuvos Respublika Privalkos (Švendubrės), Privalkos (Raigardo) pasienio kontrolės punktuose.

Deklaracijos pildymo kertant valstybinę Baltarusijos Respublikos sieną taisyklės

Deklaracijos pildymo kertant valstybinę Baltarusijos Respublikos sieną taisyklės

Kertant sieną, privaloma užpildyti deklaraciją* ir pateikti muitinės darbuotojui, JEIGU ĮVEŽATE:


1 transport Transporto priemones.
1 stoimost Prekes, kurių vertė viršija 1500 eurų arba svoris viršija 50 kilogramų.
1 nalichnye Grynųjų pinigų ir (arba) kelioninių čekių, kurių bendra suma viršija atitinkamai 10 000 JAV dolerių..
1 alcohol Alkoholinių gaminių (daugiau negu 3 litrus) arba tabako gaminių (daugiau negu 200 vienetų).
1 bumagi Piniginių instrumentų: vekselių, čekių (banko čekių), vertybinių popierių dokumentų forma.
1 oruzhie Ginklų ir šaudmenų, dujinių balionėlių ir elektrošokų.
1 lekarstva Vaistinių preparatų, narkotinių, stipraus poveikio priemonių ir jų žaliavinių medžiagų.
1 cennosti Kultūrinių vertybių, spaudos leidinių, knygų, laikraščių, nuotraukų.
1 pats Gyvūnų.
1 one 3 Prekių, įvežamų dažniau negu kartą per 3 kalendorines dienas.
*Pilna informacija apie prekių įvežimo tvarką pateikta informaciniuose stenduose
19.06.2018
BYN
1 EUR
2.3287
1 USD
2.0102
10 PLN
5.4369
16 — 27°C