Rekomenduojame naudoti vieną iš šių interneto naršyklių: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge


Įvažiuodami į Baltarusijos Respubliką

Įvažiuodami į Baltarusijos Respubliką
užsienio piliečiai privalo su savimi turėti:

 • galiojantį pasą ar kitą jį atstojantį dokumentą, skirtą kelionėms užsienyje;
 • dokumentą, suteikiantį užsienio piliečiams teisę lankytis parke ”Augustavo kanalo“;
 • pinigų: kiekvienai vizito dienai turėti ne mažesnę kaip 2 bazinių dydžių (42 BYN) sumą valiuta arba baltarusiškais rubliais;
 • draudimo polisą.
Su valstybinės sienos pervažiavimo ir užsieniečių lankymosi Baltarusijos Respublikoje taisyklėmis galima susipažinti čia.

Autoturistų dėmesiui: Elektroninio mokesčio už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema "BelToll“ 

Informacija užsienio piliečiams

Ką būtina žinoti važiuojant į Gardiną be vizos:
 1. Užsienio piliečiai be vizų gali atvykti į Baltarusiją į specialaus turistinio-rekreacinio „Augustavo kanalo“ parko ir gretimas jam teritorijas.
 2. Kirsti Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną su Lenkijos Respublika – Lesnaja (Rudavka), Bruzgi (Kuznica Bielostockaja) pasienio kontrolės punktuose, su Lietuvos Respublika – Privalkos (Švendubrės), Privalkos (Raigardo) pasienio kontrolės punktuose.
 3. 01.01.2018 A checkpoint at the railway station in Grodno and at Grodno airport is included in the list of checkpoints that carry out visa-free entry.
 4. Be vizos galima lankyti šias teritorijas:
  01.01.2018 The Grodno region fully included into the territory of the park "Awgustow Canal".
 5. Apsilankymo be vizos pagrindu laikomas nustatyto pavyzdžio dokumentas, kurį užsienio piliečiui išduoda Baltarusijos turistinė firma.
 6. Minėtam dokumentui gauti turistas privalo:
  1. kreiptis į turistinę firmą, turinčią teisę forminti tokius dokumentus;
  2. gauti patvirtinimą apie teisę įvažiuoti be vizos ir gauti rezervuotas turistines paslaugas;
 7. Prieš išvažiavimą privaloma įsigyti draudimo polisą buvimo Baltarusijos Respublikoje laikui.
 8. Be vizos važiuodamas į Baltarusijos Respubliką, užsienio pilietis pasienio kontrolės punkte privalo pateikti:
  1. galiojantį kelionei į užsienį dokumentą (pasą);
  2. nustatyto pavyzdžio dokumentą, suteikiantį teisę į apsilankymą (išduodamą turistinės firmos);
  3. medicininį draudimą;
 9. Ant sienos pildoma migracijos kortelė. Pastaba: pametus migracijos kortelę, skiriama bauda.
The Grodno region fully included into the territory of the park "Awgustow Canal"

Veiksmai, draudžiami teritorijoje, esančioje tarp valstybinės sienos ir pasienio kontrolės punkto

Veiksmai, draudžiami teritorijoje, esančioje tarp valstybinės sienos ir pasienio kontrolės punkto
Teritorijoje, esančioje tarp Baltarusijos Respublikos valstybinės sienos ir atitinkamo pasienio kontrolės punkto, draudžiama:

 • stovėti transporto priemonėms;
 • įlaipinti ir išlaipinti keleivius;
 • vykdyti pakrovimo ir iškrovimo darbus;
 • būti fiziniams asmenims, nesusijusiems su BR valstybinės sienos kirtimu.
Už minėtų reikalavimų nesilaikymą piliečiams numatyta administracinė atsakomybė pagal Baltarusijos Respublikos Administracinės teisės pažeidimų Kodekso 23.31 straipsnį (įspėjimas su deportacija ar be deportacijos arba bauda iki 50 b. d.)

Veiksmai, draudžiami pasienio kontrolės punktuose

Piliečiams pasienio kontrolės punktuose draudžiama:

 • fotografuoti ir filmuoti;
 • kalbėtis mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • palikti pinigus dokumentuose, pateikiamuose patikrinimui;
 • vykdyti veiksmus, atliekamus siekiant įtraukti valstybinių kontrolės organų darbuotojus į nustatytos pasienio ir kitų tipų kontrolės vykdymo pažeidimus, įskaitant siūlymą ir (arba) kokių nors materialinių vertybių perdavimą, turtinio pobūdžio naudos siūlymą ir (arba) teikimą;

Mokesčio už važiavimą surinkimo sistema BelToll

Mokesčio už važiavimą surinkimo sistema BelToll
Važiavimą mokamais automobilių keliais, priklausančiais BelToll sistemai, privalo apmokėti šių rūšių transporto priemonių vairuotojai:

 • Mechaninių transporto priemonių, kurių techniškai leistina bendroji masė daugiau kaip 3,5 t;
 • Mechaninių transporto priemonių, kurių techniškai leistina bendroji masė ne daugiau kaip 3,5 t, užregistruotų už Muitų sąjungos ribų.
Transporto priemonių, kurių techniškai leistina bendroji masė ne daugiau kaip 3,5 t, užregistruotų Muitų sąjungos šalyse, vairuotojai atleidžiami nuo mokesčio už važiavimą.
MOKAMŲ KELIŲ ŽEMĖLAPIS

Užsienio piliečių buvimo Baltarusijos Respublikoje tvarka

Užsienio piliečių buvimo Baltarusijos Respublikoje tvarka
Įvažiuodami į Baltarusijos Respubliką, užsieniečiai privalo turėti kiekvienai buvimo Baltarusijos Respublikoje dienai sumą, lygią ne mažiau kaip 2 baziniams dydžiams, nustatytiems Baltarusijos Respublikoje. Užsienio pilietis arba pilietybės neturintis asmuo, atvykęs į Baltarusijos Respubliką, privalo per 5 paras, neskaitant sekmadienių, valstybinių švenčių ir šventinių dienų, užsiregistruoti registracijos organe pagal faktinės buveinės vietą. Baltarusijos Respublikoje registracijos organai yra šie:

 • Užsienio reikalų ministerija;
 • Vidaus reikalų organas;
 • Viešbutis;
 • Sanatorinė-kurortinė ir sveikatinimo organizacija;
 • Agroekoturizmo subjektas.
Už minėtų reikalavimų nesilaikymą, piliečiams numatyta administracinė atsakomybė pagal Baltarusijos Respublikos Administracinės teisės pažeidimų Kodekso 23.55 straipsnio 1-ąją dalį (įspėjimas arba bauda iki 50 b. d. arba deportacija).

Reikalavimai vairuotojams, kertantiems valstybinę sieną

Reikalavimai vairuotojams, kertantiems valstybinę sieną
Transporto priemonės vairuotojas privalo turėti draudimo pažymėjimo originalą, galiojantį Respublikos teritorijoje ir patvirtinantį civilinės atsakomybės draudimą sistemos valstybėje «žalios kortos». Už transporto priemonės, registruotos už Baltarusijos Respublikos ribų dalyvavimą kelių transporto judėjime Baltarusijos Respublikoje be privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutarties, galiojančios Baltarusijos Respublikos teritorijoje, numatyta 20 bazinių dydžių administracinė atsakomybė pagal BR Administracinės teisės pažeidimo Kodekso 18.20 straipsnio 4-ąją dalį (nuo 01.01.2019 bazinis dydis sudaro 27 BYN).

Kirsdamas Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną, užsienietis privalo

Kirsdamas Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną, užsienietis privalo
Kirsdamas Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną, užsienietis privalo:

 • Pateikti galiojantį dokumentą išvykimui į užsienį ir dokumentą, suteikiantį užsienio piliečiui teisę į individualų arba grupinį apsilankymą parke «Augustavo kanalo», o taip pat būtinojo medicininio draudimo sutartį;
 • Gauti ir užpildyti migracijos kortelės blanką;
 • Išvykdamas iš BR, užsienietis, išskyrus tuos, kurie laikinai arba nuolat gyvena Baltarusijos Respublikoje, jei kitaip nenumatyta Baltarusijos Respublikos įstatyminiuose aktuose ir tarptautinėse sutartyse, pereidamas pasienio kontrolę Baltarusijos Respublikos valstybinės sienos pasienio kontrolės punkte, privalo grąžinti migracijos kortelės «B» dalį.

Valstybinės sienos kirtimo tvarka

Valstybinės sienos kirtimo tvarka
Kertant Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną, nepriklausomai nuo to, kuriuo būdu ji kertama, būtinai privaloma praeiti pasienio ir muitinės kontrolę. Užsienio piliečiai ir pilietybės neturintys asmenys (toliau – užsieniečiai) gali kirsti Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną pagal tokius dokumentus:

 • Galiojantis dokumentas išvykimui į užsienį (pasas) su viza šalims, su kuriomis Baltarusijos Respublika turi vizų režimą;
 • Dokumentas grįžimui į pilietybės arba gyvenamosios vietos šalį (jei būtų pamestas pasas Baltarusijos Respublikos teritorijoje);
 • Galiojantis išvykimui į užsienį dokumentas ir dokumentas, suteikiantis užsienio piliečiui teisę į individualų arba grupinį apsilankymą parke «Augustavo kanalo».
Kertant Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną su Lenkijos Respublika Lesnaja (Rudavka), Bruzgi (Kuznica Belostockaja) pasienio kontrolės punktuose, su Lietuvos Respublika Privalkos (Švendubrės), Privalkos (Raigardo) pasienio kontrolės punktuose.

Deklaracijos pildymo kertant valstybinę Baltarusijos Respublikos sieną taisyklės

Deklaracijos pildymo kertant valstybinę Baltarusijos Respublikos sieną taisyklės

Kertant sieną, privaloma užpildyti deklaraciją* ir pateikti muitinės darbuotojui, JEIGU ĮVEŽATE:


1 transport Transporto priemones.
1 stoimost Prekes, kurių vertė viršija 1500 eurų arba svoris viršija 50 kilogramų.
1 nalichnye Grynųjų pinigų ir (arba) kelioninių čekių, kurių bendra suma viršija atitinkamai 10 000 JAV dolerių..
1 alcohol Alkoholinių gaminių (daugiau negu 3 litrus) arba tabako gaminių (daugiau negu 200 vienetų).
1 bumagi Piniginių instrumentų: vekselių, čekių (banko čekių), vertybinių popierių dokumentų forma.
1 oruzhie Ginklų ir šaudmenų, dujinių balionėlių ir elektrošokų.
1 lekarstva Vaistinių preparatų, narkotinių, stipraus poveikio priemonių ir jų žaliavinių medžiagų.
1 cennosti Kultūrinių vertybių, spaudos leidinių, knygų, laikraščių, nuotraukų.
1 pats Gyvūnų.
1 one 3 Prekių, įvežamų dažniau negu kartą per 3 kalendorines dienas.
*Pilna informacija apie prekių įvežimo tvarką pateikta informaciniuose stenduose

Ačiu

Kaip galima gauti leidimą atvykimui be vizos?

Išduoti bevizius dokumentus gali kelionių agentūros, kurios turi paslaugų atitikties sertifikatus. Kelionių agentūrų sąrašas.

Į kelionių agentūrą pateikiamas prašymas su reikalingais duomenimis, sutariamas rezervuotų paslaugų sąrašas, apmokėjimo tvarka. Toliau kelionių agentūra siunčia į pasienio tarnybą reikalingą informaciją ir jūms dokumentą (leidimą) kuri pateiksite sienos apsaugos pareigūnui atvykimo metu į Baltarusijos Respubliką. Leidimas bus išsiųstas jums internetu.

Kokie dokumentai reikalingi kelionei į Gardiną be vizos?

Užsienio piliečiai turi turėti:

 • • galiojantį pasą;
 • • leidimą (nemokamas dokumentas kelionėi be vizos);
 • • pinigus asmeniniams poreikiams: kiekvienai buvimo dienai reikia turėti apie 22 eurus;
 • • draudimo polisą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Ar galima keliauti po Baltarusiją atvykus be vizos į Gardiną?

Baltarusijoje yra trys bevizios zonos, priklausomai nuo pasirinkto įvažiavimo į šalį. Kai važiuojate per punktus:

 • • Lesnaja (Rudavka),
 • • Bruzgi (Kuznica Bialostocka),
 • • Privalka (Šviandubre),
 • • Privalka (Raigardas),
 • • Gardino geležinkelio stotis
 • • Kontrolės punktas "Oro uostas" Gardinas "

galima aplankyti tik parko "Augustavo kanalas" teritoriją, visą Gardino rajono ir Gardino miesto teritoriją.

Su bevizio zonos žemėlapių galima susipazinti  svetainėje.

Jei atvyksiu į Minsko oro uostą, ar galėčiau aplankyti Gardiną be vizos?

Taip, galite. Kertant Baltarusijos sieną Minsko oro uoste, galite keliauti visoje Baltarusijoje.

Ar Gardiną ir "Augustowo kanalą" galima aplankyti atvykus be vizos į Brestą?

Ne, deja, tokios galimybės dar nėra. Kertant Baltarusijos Respublikos sieną kontrolės punktuose:

 • • Brestas (Terespol),
 • • Domachevo (Slovatiči),
 • • Pesčiatka (Polovtcy),
 • • Supaprastinto leidimo punktas Pererovas (Bialovieza),
 • • Bresto (Terespol) geležinkelio kontrolinis punktas,
 • • Kontrolės punktas "Airport Brest"

galite aplankyti tik nacionalinio parko "Belovežo giria" teritoriją - turistinės ir rekreacinės zonos "Brestas" teritorijoje, kuri apima:

 • • Bresto miestą ir Bresto rajoną
 • • Žabinkos rajoną (Bresto sritis),
 • • Kamenecki rajoną (Bresto sritis),
 • • Pružany rajoną (Bresto sritis),
 • • Svisloč rajoną (Gardino sritis)

 

Kokių transportų galima patekti į Gardiną be vizos?

Tai priklauso nuo kontrolės punkto, per kurį planuojate kirsti Baltarusijos sieną. Automobiliu ar autobusu, traukiniu, oru, vandeniu ir dviračiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite čia.

Kodėl reikia užsisakyti bevizį turą?

Baltarusija įvedė bevizį režimą užsienio turistams lankantiems Gardino miestą ir jo regioną.

Tačiau reikia įsigyti bevizį turą, pagal kurį bus išduotas dokumentas įvažiuoti į šalį.

Išduoti bevizius dokumentus leista kelionių agentūroms, kurios turi paslaugų atitikties sertifikatą. Kelionių agentūrų sąrašas.

Kas įtraukta į individualų bevizį turą ir kokios turistinės paslaugos yra būtinos užsakymui?

Individuali bevizio kelionė apima:

 • • Dokumentas (leidimas) įvažiuoti į Gardiną be vizos,
 • • Medicininis draudimas Baltarusijoje,
 • • Turizmo paslaugų turite užsisakyti ne mažiau kaip 2.

Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su kelionių agentūromis.

Turizmo paslaugos gali būti skirtingos, pavyzdžiui, apsilankimas muziejuje, apgyvendinimas, maitinimas, ekskursija.

Kur Gardine galima išsikeisti valiuta?

Tik bankai turi teisę keisti valiutą Baltarusijoje. Bankų ir valiutų kursų sąrašas Gardine.

Valiutos keitykla Gardino geležinkelio stotyje veikia 24 valandas per parą.

Pagal naujas taisyklės į Gardiną galima atvykti 10 dienoms?

Taip, be vizos Gardine ir rajone galima būti iki 10 dienų imtinai. Tačiau likus daugiau nei 5 dienoms privaloma registruotis registravimo institucijose (netaikoma Lietuvos ir Latvijos gyventojams).

Daugiau informacijos galite gauti čia.

Kas yra migracijos kortelė?

Migracijos kortelė yra dokumentas, kurį užsienietis, atvykstantis į Baltarusiją be vizos, turi užpildyti pasienyje ir turėti jį, kol išvyks iš šalies. Jei migracijos kortelė prarasta, skiriama bauda.

Ar galima mokėti valiuta Baltarusijoje?

Ne, Baltarusijoje galite mokėti tik baltarusių rubliais. Bankų ir valiutų kursų sąrašas Gardine.

Kuo reikia norint gauti dokumentą bevizio atvykimui?

Į kelionių agentūrą pateikiamas prašymas su reikalingais duomenimis, sutariamas rezervuotų paslaugų sąrašas, apmokėjimo tvarka. Toliau kelionių agentūra siunčia į pasienio tarnybą reikalingą informaciją ir jūms dokumentą (leidimą) kuri pateiksite sienos apsaugos pareigūnui atvykimo metu į Baltarusijos Respubliką. Kelionių agentūros, turinčių atitikties sertifikatą, sąrašas.

Kokių šalių piliečiai gali atvykti be vizos?

Turizmas be vizų Augustavo kanalo teritorijoje ir Gardino mieste leidžiamas 73 valstybių piliečiams pagal sąrašą.

Ar turiu užsisakyti apgyvendinimą keliaujant be vizos?

Nebūtina, jei atvykstate vienai dienai. Jei planuojate apsistoti Gardine ilgiau nei vieną dieną, privalote turėti dokumentą, patvirtinantį jūsų apgyvendinimą per visą savo buvimo laiką. Galite pasirinkti apgyvendinimo galimybes čia arba čia.

Jei aš atvykau aplankyti giminaičius, ar man reikia dokumento, kuris patvirtina apgyvendinimą?

Taip, tai yra būtina.

Pasakykite interneto šaltinius, kur galima daugiau sužinoti apie Baltarusiją?

Daugiau informacijos apie buvimą Baltarusijoje galite rasti internetio portale Belarus.by ir jūsų valstybių vyriausybių tinklalapiuose, pavyzdžiui, čia.

10.04.2020
BYN
1 EUR
2.7715
1 USD
2.5512
10 PLN
6.1202
1 — 12°C
Partly Cloudy
+375
220V / 50 Hz
+03:00 (Europe/Minsk)