Zalecamy zainstalowanie jednego z browserów: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge

Rada Ministrów podjęła decyzję o ograniczeniu przekraczania granicy w związku z COVID-19

Od 1 listopada Republika Białoruś okresowo wstrzymuje przekraczanie Granicy Państwowej Republiki Białoruś i wjazd na terytorium kraju dla obcokrajowców i bezpaństwowców  drogowymi przejściami granicznymi, punktami uproszczonego ruchu, przejściami kolejowymi na dworcach kolejowych (stacjach) oraz przejściami rzecznymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażenia  koronawirusem COVID-19.

Niniejsze ograniczenia nie dotyczą:

1. obcokrajowców wjeżdżających na paszportach dyplomatycznych i służbowych;

2. szefów i członków delegacji oficjalnych;

3. obcokrajowców udzielających Republice Białoruś nieodpłatnej pomocy międzynarodowej;

4. kierowców środków transportu realizujących przewozy międzynarodowe oraz przewożących międzynarodowe przesyłki pocztowe;

5. załóg jednostek śródlądowego transportu wodnego, personelu międzynarodowych połączeń kolejowych;

6. obokrajowców będących małżonkami, rodzicami lub dziećmi obywateli Republiki Białoruś;

7. obcokrajowców posiadających zezwolenie na stały lub czasowy pobyt na terytorium Republiki Białoruś;

8. obcokrajowców posiadających zezwolenie na pracę lub dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium Republiki Białoruś;

9. obcokrajowców wjeżdżających na terytorium Republiki Białoruś z powodu ciężkiej choroby lub śmierci bliskiego krewnego;

10. obcokrajowców przewożących komórki macierzyste lub organy do transplantacji;

11. obywateli Federacji Rosyjskiej  jadących tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś do Federacji Rosyjskiej;

12. obcokrajowców jadących tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś na mocy Umowy między Rządem Republiki Białoruś a Radą Ministów Ukrainy dotyczącej uproszczonego ruchu na białoruskim odcinku drogi Sławuticz – Elektrownia Atomowa w Czarnobylu, pracowników, środków transportu i ładunków Elektrowni Atomowej w Czarnobylu oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność w strefie wykluczenia, jak również specjalistów zagranicznych uczestniczących w realizacji projektów zamknięcia Elektrowni Atomowej w Czarnobylu, z dnia 20 stycznia 2009 roku.    

Zakaz nie dotyczy również osób przybywających na Białoruś przez Narodowy Port Lotniczy Mińsk.

O samoizolacji

Obywateli Republiki Białoruś, obcokrajowców będących małżonkami, rodzicami lub dziećmi obywateli Republiki Białoruś, jak również obcokrajowców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Republiki Białoruś, obowiązuje przestrzeganie samoizolacji przez 10 dni kalendarzowych od dnia wjazdu do Republiki Białoruś z państw zagranicznych uwzględnionych przez Ministerstwo Zdrowia w Liście krajów z niekorzystną sytuacją epidemiczną COVID-19 (link), te osoby nie mogą ponownie przekraczać granicę przed upływem 10-dniowego terminu.  

Niepoddanie się samoizolacji oraz możliwość przekraczania granicy przysługuje:

1. pracownikom placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych Republiki Białoruś w państwach zagranicznych posiadającym paszporty dyplomatyczne i służbowe, a także członkom ich rodzin;

2. funkcjonariuszom Państwowej Służby Kurierskiej Republiki Białoruś dostarczającym korespondencję oficjalną i pocztę dyplomatyczną na międzynarodowych trasach kurierskich;

3. pracownikom krajowego przedsiębiorstwa unitarnego Specialnaja swiaź dostarczającym przesyłki specjalne na międzypaństwowych trasach specjalnych;

4. kierowcom środków transportu realizującym przewozy międzynarodowe oraz przewożącym międzynarodowe przesyłki pocztowe;

5. członkom załóg statków powietrznych, statków śródlądowego transportu wodnego, personelu międzynarodowego ruchu kolejowego;

6. osobom fizycznycm wracającym do Republiki Białoruś po wyjeździe służbowym.

05.02.2023
BYN
1 EUR
2.9427
1 USD
2.6752
10 PLN
6.2491
-5 — -2°C
пасмурно
+375
220V / 50 Hz
+03:00 (Europe/Minsk)
BIBLIOTEKA MULTIMEDIÓW