We recommend to use one of the following browsers: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge
12.11.2020

Between Zelva and the Mosty

Synkovichi - Zelva - Kremyanitsa - Rogoznitsa - Patsevichi - Strubnitsa - Peski -...
12.11.2020

In the vastness of the Lida povet

Minsk - Lida - Zhirmuny - Bolteniki - Benyakoni - Gaityunishki -...
12.11.2020

«To the castle of the Black Panna»

Minsk - Dudy - Ivye - Lipnishki - Subotniki - Zhemyslavl - Trokeli -...
12.11.2020

Two love Pan Adam

Vol'no - Polonechka - Zaosye - Tuganovichi - Voroncha - Raitsa - Novogrudok -...
12.11.2020

«5 minutes from Vilnius»

Minsk - Zasvir - Mikhalishki - Trokeniki - Vornyany - Gervyaty -...
12.11.2020

New exhibition "Postcards. History and the present"

Haradnica History Museum, 37 Orzeszkowa St,...
17.01.2021
BYN
1 EUR
3.0813
1 USD
2.5428
10 PLN
6.7679
-22 — -16°C
Partly Cloudy
+375
220V / 50 Hz
+03:00 (Europe/Minsk)